Програма

Програма на Юбилейната конференция
„100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“

(за докладите с налични резюмета имената на авторите и заглавията
са както в резюметата и са дадени връзки към съответни файлове)

Петък, 15 септември

13:00-14:00  Регистрация, входно фоайе на ФМИ
14:00-14:15  Официално откриване, ауд. 229
   
14:25-15:10  Димитър Скордев. 100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки, ауд. 325  
   
15:15-16:00  Благовест Сендов. Спомени за проф. Ярослав Тагамлицки, ауд. 325
16:00-16:30  Кафе пауза
16:30-17:15  Иван Тодоров. Спомени за проф. Ярослав Тагамлицки, ауд. 325
   
17:30-18.00  Калчо Тодоров. За проф. Тагамлицки само с любов, ауд. 325    ⇩ 
18:00  Коктейл

Събота, 16 септември,  ауд. 325

10:00-11:00  Огнян Кунчев , Иван Тонов . За педагогическото наследство на проф. Ярослав Тагамлицки  
11:00-11:30  Кафе пауза
11:30-12:15  Йордан Табов. Защо станах математик: спомени за Ярослав Тагамлицки    ⇩ 
   
12:20-12:40  Virginia Kiryakova. The Generalized Fractional Calculus as extension of the classical Calculus    ⇩ 
12:40-13:00  Aleksandar Bikov, Nedyalko Nenov. Lower bounding the Folkman numbers Fv(a1,…,as;m−1)     ⇩ 
   
14:30-15:15  Nadezhda Ribarska and Stanimir Troyanski. Krein-Mil'man theorem after Prof. Tagamlitzki    ⇩ 
   
15:20-15:40  Maroussia Slavtchova-Bojkova. Dynamics of cancer recurrence    ⇩ 
15:40-16:00  Denitsa Grigorova. Correlated probit analysis of two longitudinal ordinal outcomes    ⇩ 
16:00-16:30  Кафе пауза
16:30-16.50  Деян Палежев. Математически задачи, свързани с модерните генетични технологии  
16:50-17:10  Tsvetelin Zaevski, Ognyan Kounchev, Dean Palejev, Eugenia Stoimenova. Spectral clustering of Big Data in genetics: applications to RNA-seq data    ⇩ 
   
17:20-17:40  Ognyan Kounchev. Big Data analysis by polyspline non-parametric regressions    ⇩ 
17:40-18:00  Ивета Николова. Върху един математически модел на автоимунни заболявания    ⇩ 
18:00  Коктейл

Неделя, 17 септември, ауд. 325

10:00-10:20  Nedyu Popivanov. Pohozhaev identities as conservation laws for semi-linear elliptic-hyperbolic equations    ⇩ 
10:20-10:40  Nedyu Popivanov, Todor Popov. Singular solutions of Protter problems for the wave equation    ⇩ 
10:40-11:00  Nedyu Popivanov, Tsvetan Hristov, Aleksey Nikolov, Manfred Schneider. Exact behavior of singular solutions to (3+1)-D Protter-Morawetz problem for Keldysh-type equations    ⇩ 
11:00-11:30  Кафе пауза
11:30-11:50  Geno Nikolov, Alexei Shadrin. Markov-type inequality in the L2-norm induced by the Gegenbauer weight    ⇩ 
11:50-12:10  Ana Avdzhieva, Vesselin Gushev, Geno Nikolov. Definite quadrature formulae of order 3 with equidistant nodes    ⇩ 
12:10-12:30  Ivan Georgiev. Fast converging sequence to Euler-Mascheroni constant    ⇩ 
   
12:40-13:00  Nikola Naidenov, Geno Nikolov, Alexei Shadrin. On the Largest Critical Value of Tn(k)      
13:00-13:20  Geno Nikolov, Rumen Uluchev. Estimates for the best constant in a Markov L2-inequality with the assistance of computer algebra    ⇩ 
 
Място на провеждане на конференцията: ауд. 229 и 325 във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.