Сметка за превод на такса

In EUR:
INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
UNICREDIT BULBANK
IVAN VAZOV CORPORATE BRANCH
1 IVAN VAZOV STR., 1026 SOFIA, BULGARIA
BIC:  UNCRBGSF
IBAN: BG 85 UNCR 7630 3400 0012 91 /EUR/

В лева: 
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ ИВАН ВАЗОВ
1026 СОФИЯ УЛ ИВАН ВАЗОВ 1
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36

В платежното нареждане, като основание за превода, указвайте: 
партида JSCT, трите имена на участника/участниците.