Регистрация

Регистрационна форма

Такси
  • 200 лева  до 31.08.2017
    240 лева след 1.09.2017
     - регистрационна такса, включваща материалите на конференцията
  •  40 лева - регистрационна такса за студенти, учители и други

Таксата следва да бъде преведена по банков път, по следната сметкa.