Второ съобщение

Юбилейна научна конференция
"100 години от рождението на Професор Ярослав Тагамлицки" 
София, 15-17 Септември, 2017

      Юбилейната научна конференция е посветена на 100 години от рождението на Професор Ярослав Тагамлицки. В програмата на конференцията ще бъдат включени доклади в широк спектър от теми в областта на Математиката, Информатиката и Педагогиката.
Програмният и Организационният комитети имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в конференцията и (при желание) да се включите в научната програма. Абстрактите (на български или английски) да се изпращат до 15 август, съгласно описаните изисквания в сайта на конференцията http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/30. Одобрените абстракти ще бъдат включени в материалите на конференцията. Пълните версии на статиите трябва да са подадени до 15 октомври 2017, като след рецензиране, одобрените ще бъдат публикувани в том от Годишника на Софийски Университет. 

     Жизненото дело на Професор Тагамлицки започва в публикации в периода 1946–1952, когато той изучава оригинални проблеми на Функционалния Анализ. Чрез неговите усилия Функционалният Анализ разцъфтява като област на математиката в България. Влиянието на работата и личността на Професор Тагамлицки през периода 1950-1970 е доминиращо в българската математическа общност. Той не само беше роден учител, но беше също така и всеотдаен лектор, който изграждаше активно младото поколение математици в България, с присъщата му харизматичност. Неговият прочут семинар за университетски студенти и млади учени беше средище за развитие и популяризиране на математиката в следвоенна България. Почти всички активни математици от онова поколение са били повече или по-малко повлияни от атмосферата създадена на семинара на Професор Тагамлицки (http://www.tagamlitzki.com).

Организатори: Факултет по математика и информатика, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”;
Институт по математика и информатика, БАН
Тематика: Математика, Информатика, Педагогика
Дати: 15-17 септември, 2017
Място: Конференцията ще се проведе във ФМИ на Софийския Университет, на адрес: Бул. Дж. Баучер, 5, София
http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg
Такса
правоучастие:
200  лв. до 31 август 2017; 240 лв. след 1 септември 2017 (включваща материали, и съпровождащите конференцията събитията); 40 лв. за студенти и учители; таксата може да бъде редуцирана при поискване, по решение на Организационния комитет. Заплащане по сметка http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/26 или на място по време на конференцията.
Контакти: confjsct@fmi.uni-sofia.bgconfjskt@fmi.uni-sofia.bg
Важни срокове:

15 август 2017: Краен срок за подаване на абстракти на ел. адрес confjsct@fmi.uni-sofia.bg или confjskt@fmi.uni-sofia.bg, съгласно инструкциите на сайта http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/30 ;

30 август 2017:  Одобрение на доклада

15 октомври 2017: Подаване на статията по доклада

Език на конференцията: Официалните езици на конференцията са български и английски.
Сборник с трудовете на конференцията: При подаването на статията (на английски език) за публикуване в том от Годишника на СУ, следвайте инструкциите на следния сайт:  https://www.fmi.uni-sofia.bg/en/research-1/annual/instructions/index_html
Уеб-сайт на конференцията: http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg