Организационен комитет

доц.    Владимир Бабев (Председател), ФМИ СУ
проф. Огнян Кунчев (Заместник председател), ИМИ БАН

доц.    Александра Соскова, ФМИ СУ
доц.    Борислав Драганов, ФМИ СУ
доц.    Веселин Гушев, ФМИ СУ    
доц.    Мая Стоянова, ФМИ СУ
проф. Николай Николов, ИМИ БАН  
доц.    Първан Първанов, ФМИ СУ 

Секретар:  
Евгени Недялков, ФМИ СУ