Програмен комитет

акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН 
акад. Веселин Дренски, ИМИ БАН 
акад. Петър Кендеров, ИМИ БАН 
акад. Петър Попиванов, ИМИ БАН 
акад. Благовест Сендов, ИМИ БАН 
акад. Иван Тодоров, БАН 
акад. Станимир Троянски, ИМИ БАН 
чл.кор. Иван Димовски, ИМИ БАН 
чл.кор. Светозар Маргенов, ИИКТ БАН 
чл.кор. Олег Мушкаров, ИМИ БАН 
проф. Марусия Божкова, ФМИ СУ 
проф. Владимир Вельов, ТУ Виена 
проф. Красимир Георгиев, ИИКТ БАН 
проф. Йохан Давидов, ИМИ БАН 
проф. Иван Димов, ИИКТ БАН
проф. Васил Каварджиков, ИМ БАН 
проф. Анета Караиванова, ИИКТ БАН 
проф. Петко Кирязов, ИМ БАН 
проф. Виржиния Кирякова, ИМИ БАН 
проф. Михаил Кръстанов, ФМИ СУ 
проф. Емил Маноах, ИМ БАН 
проф. Клементина Младенова, ИМ БАН 
проф. Гено Николов, ФМИ СУ 
проф. Недю Попиванов, ФМИ СУ 
проф. Димитър Скордев, ФМИ СУ (председател) 
проф. Елена Тонева, DM EWU USA 
проф. Николай Янев, ИМИ БАН