Предварителна програма

Предварителна програма
на Конференцията, посветена на 100 години от рождението на Проф. Я. Тагамлицки

15 септември, 2017

Регистрация  13.00
14.00-14.15: Официално откриване
14.15-15.45: Пленарен доклад (Акад. Бл. Сендов, Проф. Д. Скордев, Акад. И. Тодоров)
15.45-16.15: Кафе пауза
16.20-18.00: Сесия: доклади, посветени на области, в които е работил Проф. Я. Тагамлицки
18.00: Парти, на чаша вино

16 септември, 2017

10.00-11.00: On the pedagogical/didactical heritage of Y. Tagamlitzki
11.00-11.30: Кафе пауза
11.30-13.00: Научна сесия: Доклади
13.00-14.30: Обяд
14.30-16.00: Научна сесия: Доклади
16.00-16.30: Кафе пауза
16.30-18.00: Научна сесия: Доклади
18.00: Парти, на чаша вино

17 септември, 2017

10.00-13.00: Научна сесия: Доклади