Регистрация

Регистрационна форма

Такси
  • 100 евро до 31.07.2017
    120 евро след 1.08.2017
     - регистрационна такса, включваща материалите на конференцията
  • 20 евро - регистрационна такса за студенти, учители и други

Таксата следва да бъде преведена по банков път, по следната сметкa.